Zbiorniki elastyczne na wodę i nawozy

Magazynowanie cieczy

Zbiorniki elastycze to lekkie obiekty służące do magazynowania nawozów płynnych, wody oraz innych substancji. Ich konstrukcja składa się z nieprzepuszczalnego i trwałego materiału elastycznego, łatwego w instalacji i magazynowaniu – nie wymaga zajęcia pod niego dużej powierzchni terenu.

Zbiorniki elastyczne przeznaczone są do magazynowania:
– wody pitnej, deszczowej, brudnej oraz w celach przeciwpożarowych
– produktów ciekłych stosowanych w rolnictwie (nawozów płynnych, pestycydów, gnojówki czy ścieków)
– produktów przemysłowych (paliw oraz innych substancji chemicznych)
– produktów specjalnego przeznaczenia

Do instalacji zbiornika wymagana jest płaska i wypoziomowana powierzchnia wyłożona tkaniną ochronną (np. folią ochronną). Może być on montowany jako obiekt stały lub tymczasowy. Wszystkie elementy są łatwe w transporcie. Dzięki bardzo wysokiej jakości stosowanych materiałów magazynowane ciecze nie są narażone na działanie światła, co gwarantuje brak możliwości rozwoju glonów oraz innych organizmów żywych. Ich szczelność eliminuje wydzielanie zapachów oraz uniemożliwia wtargnięcie do ich wnętrza osób niepożądanych (np. dzieci), a także zwierząt. Zbiorniki podlegają całkowitemu recyklingowi.