Ile kosztuje eksploatacja hali pneumatycznej?

Energia elektryczna — UTRZYMANIE NADMUCHU

Dmuchawy 2 korty 3 korty 4 korty Boisko piłkarskie Orlik Boisko piłkarskie pełnowymiarowe
Powierzchnia 1296 m2 1836 m2 2376 m2 1800 m2 7659 m2
Wydajność motoru 3,4 kW 6,8 kW 2 x 5,5 kW 6,8 kW 4 x 5,5 kW
Zużycie za 180 dni 14 668 kWh 29 376 kWh 47 520 kWh 29 376 kWh 95 040 kWh

Energia elektryczna — OŚWIETLENIE

Oświetlenie 2 korty 3 korty 4 korty Boisko piłkarskie Orlik Boisko piłkarskie pełnowymiarowe
Moc oświetlenia 2,64 kW 3,96 kW 5,28 kW 3,3 kW 12 kW
Zużycie za dzień (6h) 15,8 kWh 23,8 kWh 31,7 kWh 19,8 kW 72 kWh
Zużycie za 180 dni 2 844 kWh 4 284 kWh 5 706 kWh 3 564 kWh 12 960 kWh

Założenia: oświetlenie załączone jest 6 h dziennie na każdym z kortów, w ciągu dnia nie ma potrzeby wykorzystywania sztucznego oświetlenia.

Pobór gazu / oleju opałowego — OGRZEWANIE HALI PNEUMATYCZNEJ

Ogrzewanie 2 korty 3 korty 4 korty Boisko piłkarskie Orlik Boisko piłkarskie pełnowymiarowe
Powierzchnia 1 296 m2 1 836 m2 2376 m2 1800 m2 7659 m2
Olej opałowy / 180 dni 18 000 – 24 000 l 30 000 – 38 000 l 38 000 – 48 000 l 30 000 – 38 000 l 105 000 – 115 000 l
Gaz ziemny / 180 dni 18 000 – 24 000 m3 30 000 – 38 000 m3 38 000 – 48 000 m3 30 000 – 38 000 m3 105 000 – 115 000 m3

 

Bilans kosztów i przychodów

Przyjęto założenia:

  • sezon zimowy – 180 dni użytkowania hali
  • obłożenie kortów – 10h /dobę
  • cena za grę na korcie – 50zł /h
  • cena za grę na boisku orlik – 150zł /h (hala na boisko pełnowymiarowe = 4 „orliki”)
  • koszt energii elektrycznej – 0,60zł/kWh
  • koszt gazu ziemnego – 2,40 zł/m³
  • koszty stałe zawierają pensję pracownika / pracowników, koszt sezonowego montażu/demontażu hali pneumatycznej
Zestawienie za sezon 2 korty 3 korty 4 korty Boisko piłkarskie Orlik Boisko piłkarskie pełnowymiarowe
Przychody 180 000 zł 270 000 zł 360 000 zł 270 000 zł 1 080 000 zł
Koszt energii elektrycznej 10 500 zł 20 000 zł 31 900 zł 19 700 zł 64 800 zł
Koszt gazu ziemnego 57 600 zł 91 200 zł 115 200 zł 91 200 zł 276 000 zł
Koszty stałe (za sezon) 20 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 20 000 zł 35 000 zł
Dochody (za sezon – 180dni) 91 900 zł 138 800 zł 187 900 zł 139 100 zł 704 200 zł
Podane koszty są wartościami szacunkowymi — zawyżonymi, zestawienie opracowano na podstawie danych z kilku obiektów sportowych. Rzeczywiste zużycie energii cieplnej zależne jest od intensywności i czasu użytkowania, utrzymywanej wewnątrz hali temperatury, warunków pogodowych, lokalizacji oraz rodzaju zastosowanej nawierzchni.