Ile kosztuje eksploatacja

Hal pneumatycznych

Energia elektryczna – UTRZYMANIE NADMUCHU

Dmuchawy 2 korty 3 korty 4 korty 6 kortów
Powierzchnia 1.296 m2 1.836 m2 2.376 m2 3.456 m2
Wydajność motoru 7,5 kW 11 kW 2 x 5,5 kW 15 kW
Zużycie za 180 dni 32.400 kWh 47.520 kWh 47.520 kWh 71.280 kWh

Energia elektryczna – OŚWIETLENIE

Oświetlenie 2 korty 3 korty 4 korty 6 kortów
Dla 300 lux – standard 7 kW 10,5 kW 14 kW 21 kW
Zużycie za 180 dni 8.820 kWh 13.230 kWh 17.640 kWh 26.460 kWh

Założenia : oświetlenie załączone jest 7 h dziennie na każdym z kortów, w ciągu dnia nie ma potrzeby wykorzystywania sztucznego oświetlenia.

Pobór gazu / oleju opałowego – OGRZEWANIE

Ogrzewanie 2 korty 3 korty 4 korty 6 kortów
Powierzchnia 1.296m2 1.836 m2 2.376 m2 3.456 m2
Olej opałowy / 180 dni 24-30 tyś. l 32-40 tyś. l 40-50 tyś. l 56-70 tyś. l
Gaz ziemny / 180 dni 24-30 tyś. m3 32-40 tyś. m3 40-50 tyś. m3 56-70 tyś. m3
Oświetlenie jak i ogrzewanie dla hal piłkarskich i wielofunkcyjnych ma bardzo podobne wartości zużycia do hal tenisowych.

Bilans kosztów i przychodów

Przyjęto założenia:

  • sezon zimowy – 180 dni użytkowania hali
  • obłożenie kortów – 10h / dobę
  • cena za grę na korcie – 50zł / h
  • koszt energii elektrycznej – 0,60zł/kWh
  • koszt gazu ziemnego – 2,4zł/m³
  • koszty stałe zawierają pensję pracownika / pracowników, koszt sezonowego montażu/demontażu hali
Zestawienie za sezon 2 korty 3 korty 4 korty 6 kortów
Przychody 180 tyś zł 270 tyś zł 360 tyś zł 540 tyś zł
Koszt energii elektrycznej 24,7 tyś zł 36,5 tyś zł 39,1 tyś zł 59,6 tyś zł
Koszt gazu ziemnego 72,0 tyś. zł 96,0 tyś. zł 120,0 tyś. zł 168,0 tyś. zł
Koszty stałe (za sezon) 20,0 tyś. zł 20,0 tyś. zł 25,0 tyś. zł 25,0 tyś. zł
Dochody (za sezon – 180dni) 63,3 tyś. zł 117,5 tyś. zł 175,9 tyś. zł 287,4 tyś. zł
Wniosek: zadaszenie istniejących kortów w sezonie zimowym pozwoli uzyskać zwrot z inwestycji już w 3 roku użytkwania dla hali nad sześcioma kortami tenisowymi!
Podane koszty sa wartościami szacunkowymi – zawyżonymi, zestawienie opracowano na podstawie danych z kilku obiektów sportowych. Rzeczywiste zużycie energii cieplnej zależne jest od intensywnosci i czasu użytkowania, utrzymywanej wewnatrz hali temperatury, warunków pogodowych, lokalizacji oraz rodzaju zastosowanej nawierzchni.